Een mobiliteitsplan voor de toekomst in de antwerpse regio

Gebruiker staat centraal
intelligente knooppunten
doordachte en goed afgestemde knooppunten_
Merksem
We willen gebruikers alle kansen bieden om minder afhankelijk te zijn van de auto en zich duurzaam te verplaatsen. Daarvoor zijn voldoende en kwaliteitsvolle keuzemogelijkheden nodig. Want met welke (combinatie van) vervoersmiddelen de gebruiker zich ook verplaatst, het moet steeds veilig, vlot, comfortabel en gemakkelijk kunnen, van thuis tot aankomstplek.

De 10 ambities van routeplan 2030

  1. Integrale aanpak
  2. Sterke dorpskernen
  3. Van deur tot deur
  4. Van bezit naar gebruik
  5. A-net van trein, tram, bus
  6. Fietsnetwerk
  7. Regionale parkeerstrategie
  8. Doorstroming
  9. Multimodale logistiek
  10. Slimme verkeerssturing

De Vervoerregio antwerpen in 2030:
sterk op verschillende fronten

front-kansrijk front-welvarend front-gezond front-slim front-veelzijdig