Routeplan 2030

Routeplan 2030

Gezamenlijke missie

Onze missie is om een modal shift (50/50 modal split) voor de regio te realiseren! Werk maken van een duurzaam mobiliteitsbeleid is namelijk belangrijk want het draagt bij aan de realisatie van een....

 • Veelzijdige regio

 • Slimme regio

 • Gezonde regio

 • Welvarende regio

 • Kansrijke regio

Mobiliteitsvisie Routeplan 2030
 • Naar 50% duurzaam verkeer

  In de 32 gemeenten van de Vervoerregio Antwerpen wonen, leven en werken meer dan 1 miljoen mensen. Dat zorgt voor heel wat verplaatsingen die de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze regio onder druk zetten. De mobiliteitsvoorzieningen botsen tegen hun grenzen. Daarom moeten we vanuit een slimme visie op mobiliteit keuzes maken voor de toekomst.

  Om die leef- en bereikbaarheid van de Antwerpse regio te vrijwaren, moeten we tegen 2030 een modal shift realiseren. Het autoverkeer moet dalen naar maximaal 50%, duurzaam verkeer groeien naar minstens 50%. Die verhouding staat nu nog op 70/30. Concreet: we willen meer verplaatsingen te voet, met de fiets, trein, tram, bus en/of deelsystemen. Zo blijft onze regio bereikbaar terwijl onze afhankelijkheid van koning auto daalt.

  Naar 50% duurzaam verkeer
 • Betere mobiliteit in jouw buurt

  Betere mobiliteit in jouw buurt

  Het Routeplan 2030 is een meerjarig beleidsplan waarin we duidelijk maken hoe we dat willen realiseren. Met het Routeplan 2030 creëren we tegen 2030 een multimodaal en duurzaam mobiliteitssysteem. We stemmen vervoermiddelen zoals trein, tram, bus, fiets en deelsystemen beter op elkaar af zodat ze elkaar versterken. Zo krijg jij als gebruiker meer en betere keuzes en kun je ze combineren om vlot op je bestemming te raken.

  In het Routeplan tekenen we de infrastructuur uit, leggen we de kwaliteitscriteria vast, beslissen we welke vervoermiddelen we waar aanbieden. Dit zal zich het komend decennium vertalen in heel wat projecten die voor een betere mobiliteit in jouw buurt zullen zorgen.

  Betere mobiliteit in jouw buurt
 • Zo zien wij mobiliteit

  Zo zien wij mobiliteit

  Om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren, moeten we samen vooruit. De Vlaamse overheid (De Lijn, AWV, Lantis, MDK, De Vlaamse Waterweg, het Havenbedrijf Antwerpen), NMBS, Infrabel, de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, de 32 steden en gemeenten, belangenorganisaties en burgerbewegingen werken eraan mee.

  Enkel door samen te werken, zullen we meer bereiken en kunnen de ambities van het Routeplan 2030 waargemaakt worden.

  Zo zien wij mobiliteit