Oosterweel

Zoveel meer dan het sluiten van de Ring

Oosterweel

Oosterweel gaat over zoveel meer dan het sluiten van de Ring. Met Oosterweel wordt de ademruimte waarnaar we allen snakken gecreëerd, op én naast de weg. Er wordt een nieuwe stad gebouwd. Een groenere stad, met parken op wandelafstand waarin je kan sporten en spelen. Een gezondere stad, met overkappingen die de rust en ruimte brengen waar we al zo lang van dromen. Een bereikbaardere stad, met veilige en vlotte wegen om voluit te ondernemen en de Vlaamse economie zuurstof te geven. En ook één stad, met een Ring die stadsdelen niet langer in twee snijdt maar wijken met elkaar verbindt. Oosterweel doet niet alleen ’t Stad, maar heel Vlaanderen herademen.

Minder Hinder en bereikbaar houden van de omgeving

Tijdens de werken zet Lantis volop in op het beperken van de hinder en het aanbieden van duurzame alternatieven om je te verplaatsen in de ruime omgeving van en naar de stad Antwerpen.
Met Minder Hinder focust Lantis vooral op een veilige en leesbare inrichting van de werfzone voor de verschillende verkeersstromen (werfverkeer, auto’s, fietsers en voetgangers). Daarbij worden kruisingen van zwakke weggebruikers met gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk vermeden of conflictvrij ingericht.
Daarnaast wil Lantis duurzame alternatieven aanbieden voor de verplaatsingen in de ruime omgeving van en naar Antwerpen, waardoor de modal shift wordt versneld en de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer doorheen de werf verminderd: het “Versnelling Modal Shift” programma. Dit programma bestaat uit enerzijds de aanleg van fietspaden of het bouwen van comfortabele fietsenstallingen, de uitbouw van park & rides, het uitrollen van een elektrisch deelfietsennetwerk, het bevorderen van de doorstroming van het openbaar vervoer en het ondersteunen van projecten die het vrachtverkeer over de weg aanpakken.

Partners
Terug naar overzicht