Tijdslijn

Het Routeplan 2030 is er niet zomaar gekomen. De modal shift kwam voor het eerst aan bod tijdens het Toekomstverbond in 2017 en sindsdien zijn er al heel wat stappen gezet. De hoofdlijnen zijn terug te vinden op onze tijdlijn. Ontdek hoe het verhaal stilaan definitief vorm krijgt.

 • Maart 2021

  We ronden de concrete uitwerking van het Routeplan per gebied af.

 • Februari 2020

  De eerste versie van de Routeplan-mobiliteitsvisie wordt voorgesteld aan de Vervoerregioraad.

 • September 2019

  De Vlaamse regering legt in haar regeerakkoord Vervoerregio Antwerpen samen met 2 andere stedelijke vervoerregio’s op om een modal split van 50/50 te realiseren. Vlaanderen trekt daar ook steun voor uit.

 • April 2019

  In het decreet over basisbereikbaarheid maakt ook Vlaanderen werk van de modal shift door te vertrekken van de reële vervoersbehoeften van iedereen die in Vlaanderen woont. Het legt ook de werking van de 15 Vlaamse vervoerregio’s vast.

 • Juni 2018

  De visienota met daarin onze 5 doelstellingen en 10 ambities zet de krijtlijnen uit van het Routeplan.

 • November 2017

  We starten met de opmaak van het Routeplan.

 • Juni 2017

  De eerste Vervoerregioraad komt samen.

 • April 2017

  De Vlaamse regering beslist om met Vervoerregio Antwerpen naast Aalst, Mechelen en Westhoek een vierde proefregio op te zetten die met slimme mobiliteit belangrijke bestemmingen bereikbaar moeten maken.

 • Maart 2017

  Het Toekomstverbond spreekt voor het eerst over de modal shift: we moeten 50% van onze verplaatsingen zo snel mogelijk met de fiets, trein, tram, bus, taxi of deelsystemen maken.

Fabriek afbeelding