Werkgevers­aanpak VOKA

Wil je als ondernemer weten hoe je bedrijvenzone bereikbaar blijft? En welke alternatieve woon-werkverplaatsingen je kan inzetten? Voka houdt je op de hoogte.

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Ondernemingen spelen een belangrijke rol om tot een duurzame modal shift te komen. Ze moeten daarbij kunnen rekenen op accurate informatie en beschikbare alternatieven die zijn afgestemd op het specifieke economisch verkeer. Voka Antwerpen-Waasland voorziet in die info op maat. Via twee digitale platformen, op maat gesneden communicatie en de werking van een mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager.

 

Antwerpen-Waasland Mobiel
Bedrijven uit Antwerpen en het Waasland vinden op dit digitaal platform een chronologisch overzicht van alle infrastructuurwerken in de regio die van start gaan. Het platform bevat een overzicht waar de werken een impact hebben op de verkeerssituatie en waar meer info te vinden is. Per werf wordt alle informatie over de timing, hinder, omleidingen en ontsluiting van de bedrijventerreinen samengevat en aangegeven of er infomomenten zijn. Ondernemingen die meer details willen, kunnen doorklikken naar omleidingskaarten en informatie van de verantwoordelijke infrastructuurbeheerder.

Bereikbaarwerk.be

Welk aanbod kan een werkgever inzetten om medewerkers een alternatief voor de woon-werkverplaatsing aan te bieden? En wat betekent dat fiscaal of financieel voor een onderneming? Hoe en bij wie kan een ondernemer advies inwinnen? En welke overheid voorziet in subsidies? Alle ondernemers uit de regio kunnen hiervoor terecht op het digitale portaal www.bereikbaarwerk.be. Ze kunnen er ook inspiratie halen via getuigenissen van andere ondernemers die de mobiliteitstransitie hebben ingezet.

Digitale steun en samenwerking met overheden

Als bedrijf wil je zo goed mogelijk op de hoogte zijn van alle grote infrastructuurwerken in je eigen omgeving. Voka Antwerpen-Waasland stuurt in nauwe samenwerking met de verschillende wegbeheerders digitale informatie naar specifieke bedrijvenzones of geografisch afgebakende economische clusters die aan hinder onderhevig zijn. Zo kunnen ondernemingen zich tijdig voorbereiden. Zowel logistiek als op vlak van woon-werkverkeer. Voor de werken aan de Oosterweelverbinding zet Voka Antwerpen-Waasland extra middelen is. In samenwerking met Lantis wordt regelmatig een nieuwsbrief naar alle bedrijven van industriezones in Antwerpen, Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke gestuurd die in de omgeving van de Oosterweelwerf liggen. In afstemming met de HR-managers van de ondernemingen, wordt deze nieuwsbrief via interne communicatiekanalen verspreid naar werknemers.

Het belangrijkste voor ondernemers is dat ze terecht kunnen bij een luisterend oor. Met de steun van de Vlaamse regering zet Voka Antwerpen-Waasland zet een mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager in om bekommernissen, vragen, suggesties… van ondernemers op te vangen, te bespreken op overlegstructuren en actief te zoeken naar oplossingen. Zo wordt constructief de brug geslagen tussen de bedrijfswereld en de ondernemingen bevoegd voor mobiliteit.

Partners
Terug naar overzicht