• Home
  • Toekomstverbond

Toekomstverbond

Het nastreven van de modal split 50/50 maakt, samen met de Oosterweelverbinding, de herinrichting (en overkapping) van de R1 en het Haventracé, deel uit van het Toekomstverbond.

Het Toekomstverbond is de naam van het akkoord dat de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland in 2017 hebben gesloten. Het heeft als doel om samen een bereikbare en leefbare Antwerpse regio te realiseren.

De 5 onderdelen van het toekomstverbond

 

Een ring voor de stad

De Antwerpse Ring wordt rondgemaakt door de aanleg van de Oosterweelverbinding en wordt gebruikt voor verkeer binnen de stadsregio en voor verkeer dat in de stad moet zijn.

Meer informatie over het Oosterweel project

 

 

Een overkapping

We gaan voor een volledige overkapping van de Antwerpse Ring. Onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe wordt een eerste pakket van 18 geselecteerde overkappings- en leefbaarheidsprojecten uitgevoerd.

Meer informatie over de Ringprojecten

 

 

De modal shift

Tegen 2030 willen we dat 50 procent van alle verplaatsingen gebeurt met de fiets, trein, tram, bus, taxi, waterbus, deelsystemen, enz. En nog maar 50 procent met de wagen. Die modalsplitdoelstelling maken we concreet in het Routeplan 2030, het regionale mobiliteitsplan voor de Vervoerregio Antwerpen. We leggen hier uit hoe we die modal shift willen realiseren.

 

Een noordelijk alternatief rond de stad

Verkeer dat alleen rond de stad moet en havenverkeer worden zoveel mogelijk rond de stad geleid. Daarvoor wordt geïnvesteerd in een Haventracé en er zal een systeem van verkeerssturing komen.

Meer informatie over het Haventracé

 

 

Verder samenwerken

Het Toekomstverbond is ambitieus. Niemand kan dit op zijn eentje realiseren. De samenwerking tussen burgerbewegingen, overheden, experts en andere actoren zal dan ook voortgezet worden.

 

Rapportage Toekomstverbond

Halfjaarlijks rapporteren wij over de vooruitgang van het Toekomstverbond aan het Vlaams Parlement. Je kunt de opnames daarvan bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Vergaderingen Vlaams Parlement

Meest recente voortgangsrapportage Toekomstverbond: 14 maart 2024

Algemene informatie over het Toekomstverbond