• Home
  • Team Vervoerregio Antwerpen

Team Vervoerregio Antwerpen

Wie zijn wij?

De vervoerregio’s werden in het leven geroepen omdat er tussen de verschillende overheidsadministraties een overlegforum nodig was rond mobiliteit. Binnen onze regio is het de taak van Team Vervoerregio Antwerpen om het overlegproces te ondersteunen. Het team neemt echter niet de uitvoering op van de modal shift projecten die voortvloeien uit dit overleg, dat blijft de verantwoordelijkheid van de betrokken overheidsadministraties.
Ons team bestaat uit mensen van verschillende organisaties. Denk maar aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn en Lantis.