• Home
  • Routeplan 2030

Routeplan 2030

Met het Routeplan 2030 willen we een bereikbare en leefbare regio realiseren met een structureel hoger gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen in 2030. Zo willen wij er samen met jou voor zorgen dat in 2030 50% van de verplaatsingen met duurzame mobiliteitsmiddelen gebeurt, de zogenoemde 50/50-ambitie of modal split.

In het kader van de ambitieuze modal shift, willen we jou de komende 10 jaar gebruik laten maken van alternatieve vervoersmodi. Het Routeplan 2030 kiest voor een ‘op combimobiliteit gericht mobiliteitssysteem’ als motor voor de transitie: multimodaal reisgedrag waarbij reizigers verschillende vervoermiddelen combineren en overstappen, om zo vlot en duurzaam mogelijk op een bestemming te komen.

Keuzes

Je eigen mobiliteit is een basisbehoefte die je graag in alle vrijheid invult. Toch word je dagelijks met je neus op de beperkingen van je mobiliteit gedrukt: we staan met z’n allen steeds vaker en langer stil met de nodige impact op de economie, het milieu en de leefbaarheid van onze steden en gemeenten. Willen we dat Vlaanderen een leefbare en economisch aantrekkelijke regio blijft, dan moeten we duurzamere keuzes gaan maken wanneer we ons verplaatsen.

Om de gewenste kentering in het mobiliteitsgedrag te realiseren, willen we jou als gebruiker overtuigen door:

Meer/betere keuzes aan te bieden

Keuzes te ondersteunen

Onderdelen Routeplan 2030

Wat hoort er allemaal bij het Routeplan 2030?

Onderdeel 1: Oriëntatienotainventarisatie en onderzoek

Het beleidsplan vertrekt van een inventaris en synthese van de planningscontext en bestaande toestand in de Vervoerregio: verplaatsingsstromen, attractiepolen, plannen, studies en visies van stakeholders. Ook een analyse van de ervaren of te verwachten mobiliteitsproblemen en -kansen werd hierin meegenomen, een omgevingsanalyse, een onderzoek naar de maatschappelijke ontwikkelingen en een inschatting van de mobiliteitsbehoeften.

Onderdeel 2: Synthesenotastrategische visie en operationele doelstellingen

Op basis van de oriëntatienota werd 1 geïntegreerde strategie op de toekomstige mobiliteitstoestand in de regio uitgewerkt.

In een eerste deel (‘visie’) werd een gemeenschappelijke missie geformuleerd waartoe de gewenste mobiliteitsontwikkeling moet bijdragen. Die werd aangevuld met een samenhangende visie op de toekomstig mobiliteitsontwikkeling, opgebouwd rond 10 ambities die samen de strategische doelstellingen vormen van het beleidsplan.

Die ambities werden vervolgens in deel 2 (‘plan’) door middel van een ontwikkelings- of beleidsscenario geoperationaliseerd in een toekomstig multimodaal netwerk en een reeks operationele doelstellingen waar het netwerk aan dient te voldoen.

Onderdeel 3: Actieplanprojectprogramma met tijdsindicatie en (project)eigenaars

Het beleidsplan wordt geconcretiseerd in een actieplan. Het actieplan vertaalt de operationele doelstellingen, omschrijft concrete maatregelen, middelen, verantwoordelijkheden en timing.

Onderdeel 4: Evaluatiekaderevaluatie en monitoring

De daadwerkelijke monitoring en evaluatie van het mobiliteitsplan gebeurt periodiek als het beleidsplan is afgerond. Het evaluatiekader beschrijft hoe die rapportage tot stand zal komen, en welke indicatoren we op jaarbasis zullen meenemen in de monitoring en evaluatie.

Download hier de onderdelen van het Routeplan 2030