Vervoerplan

Een mobiliteitsplan voor snel, betrouwbaar en efficiënt openbaar vervoer in de Antwerpse regio.

Nieuw openbaar vervoer in Vervoerregio Antwerpen
Met de Vervoerregio Antwerpen en De Lijn werken we aan het Vervoerplan, dat op korte termijn het bus- en tramnetwerk in de regio hertekent. Dit wordt volgens dezelfde filosofie als het Routeplan 2030 gedaan: een op de vraag afgestemd snel, frequent, betrouwbaar en aantrekkelijk openbaar vervoer met genoeg plaatsen om over te stappen. Op de plekken waar de vervoersvraag hoog is, wordt het openbaar vervoer versterkt. De beschikbare middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet om belangrijke maatschappelijke bestemmingen beter bereikbaar te maken.
Voordelen voor reizigers

Er wordt werk gemaakt van:

  • Een stipte, snelle en comfortabele dienstverlening.
  • De juiste bus of tram met de juiste hoeveelheid zitplaatsen op de juiste plek, met een optimale frequentie. Op drukke verbindingen verhogen we de frequentie en het aantal zitplaatsen, op rustigere trajecten vermijden we een overaanbod.
  • Betere combimobiliteit omdat we de dienstverlening van de NMBS, De Lijn en alternatieve vervoersconcepten complementair maken aan elkaar en goed uitgeruste knooppunten uitbouwen die het mogelijk maken om vlot over te stappen.
Kernnet, aanvullend net en vervoer op maat

Het vervoerplan maakt een verschil tussen het kernnet, het aanvullend net en vervoer op maat.

Kernnet: snelle trams en bussen met weinig haltes die grote woonkernen en belangrijke attractiepolen met elkaar verbinden. Het kernnet bestaat uit een A-, B- en C-net:

  • A-net: lijnen waar minstens elk kwartier een bus of tram stopt
  • B-net: lijnen waar minstens elk halfuur een bus stopt
  • C-net: lijnen waar minstens elk uur een bus stopt

In het A-net worden de trams ingedeeld in M- en T-lijnen:

  • M-lijnen rijden als premetro en op de Leien in een eigen bedding tot de verste uithoeken van het tramnetwerk. Ze stoppen meestal aan P+R’s. De grote, moderne trams rijden in de spitsuren om de 6 minuten en in de daluren om de 7,5 minuten
  • T-lijnen rijden bovengronds tussen het verkeer in de stad om de 10 minuten.

Aanvullend net: bussen met veel haltes op lokale lijnen, lijnen die je naar het kernnet brengen, woon-werkvervoer en schoolvervoer

Vervoer op maat in landelijke gebieden: flexvervoer, deelfietsen, -steps en -wagens, collectieve taxi’s, … Dat vervoer brengt je naar knooppunten waar je kunt overstappen op het aanvullend of het kernnet. Via de nieuwe mobiliteitscentrale kun je je verplaatsingen plannen en reserveren.
Als vervoerregio beslissen we zelf over de invulling van het aanvullend net en het vervoer op maat.

Concrete uitwerking en start

De Lijn is als publieke operator van het openbaar vervoer verantwoordelijk om deze verandering in het openbaar vervoer netwerk te realiseren. De implementatie van deze nieuwe vervoersplannen in Vlaanderen moest de voorbije jaren al enkele keren worden uitgesteld. De nieuwe dienstverlening zou vanaf 2023 in voege treden in heel Vlaanderen.

Partners
Terug naar overzicht