Veelgestelde vragen

Wat houdt basisbereikbaarheid in?

Basisbereikbaarheid gaat om een nieuwe aanpak voor het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Belangrijke maatschappelijke functies wil men bereiken op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. Dit gebeurt met:

 • de opmaak van een integraal mobiliteitsnetwerk met aandacht voor het personenvervoer
  (openbaar vervoer, fiets, auto), goederenvervoer (vrachtwagen, vrachtschip) en infrastructuur.
 • de opmaak van mobiliteitsplannen
 • meer interbestuurlijke samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen.
  Gemeenten kunnen participeren en krijgen inspraak.
 • de inzet van het juiste voertuig op de juiste plaats en het juiste moment.
 • combimobiliteit: vervoer combineren en makkelijk overstappen. Bijvoorbeeld van bus naar deelfiets voor de laatste kilometers, of  van auto op een park+ ride naar de tram richting stadscentrum

Wat is het grootste verschil tussen Basisbereikbaarheid en het huidige systeem?

Het principe is volledig anders. Basisbereikbaarheid vertrekt van de vervoersvraag; het vroegere systeem vertrok van een aanbod voor iedereen. Vroeger werd voor elk woongebied in Vlaanderen een aanbod voorzien ongeacht de hoogte van de vraag. Met Basisbereikbaarheid willen we het openbaar vervoer efficiënter inzetten.

Wat is combimobiliteit?

We verplaatsen ons niet uitsluitend met één vervoersmiddel, maar combineren steeds meer verschillende vormen van mobiliteit.
Zo rijden we bijvoorbeeld met de fiets naar het station en we nemen vervolgens de trein. Of we rijden met de auto tot aan een park+ride en we nemen daar de tram of deelfiets naar het stadscentrum. Hierbij wordt het overstappen vlot gerealiseerd. Daarnaast biedt de beschikbaarheid van verschillende vervoersmodi de mogelijkheid om vlot te schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen.

Wat is een mobipunt?

Een mobipunt is een vervoersknooppunt. Een mobipunt kan meerdere functies omvatten: een halte voor openbaar vervoer, een fietsparking, een laadpaal, een autoparking, deelsystemen, enz. Mobipunten zijn er om combimobiliteit te faciliteren. Zodat je makkelijk kan overstappen – bijvoorbeeld van trein op fiets – en zo vlot op je eindbestemming raakt. Ook andere diensten kunnen aangeboden worden, bijvoorbeeld lockers voor pakjes, een broodautomaat, info over buurtactiviteiten…

Het netwerk en de onderlinge samenhang van de mobipunten worden verder uitgewerkt in Routeplan 2030. Sommige mobipunten worden uitgebouwd aan bestaande locaties (bijvoorbeeld een treinstation), maar de locatie en het belang kunnen wijzigen. Enkele voorbeelden van mobipunten uit het Routeplan 2030:

 • Internationaal: bv Antwerpen-Centraal
 • Interregionaal: bv Berchem, Antwerpen Zuid, Antwerpen Luchtbal (station), Lier, Noorderkempen
 • Regionaal:  bv Kapellen, Boom, Beveren, Mortsel Oude God, P+R Linkeroever
 • Lokaal: bushaltes met fietsenstallingen in dorpskernen

Wat is het A-net?

Het A-net is het kwaliteitsnetwerk dat we uitbouwen binnen het kader van het mobiliteitsplan Routeplan 2030. Het bestaat uit afgestemde regionale diensten van trein, tram en bus binnen Antwerpen. Het garandeert vlotte en frequente verbindingen, zowel in de urbane zone als in het regionale netwerk.

Wat is impactmanagement?

Impactmanagement of Minder Hinder brengt de impact van werken in kaart. Er worden oplossingen gezocht om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Overheden, politie, vervoersmaatschappijen en aannemers werken hiervoor samen.

 • Tijdens de planningsfase worden de verschillende werven in een gebied op elkaar afgestemd. Zodat er bijvoorbeeld niet gelijktijdig gewerkt wordt op twee parallele wegen.
 • Binnen elk project wordt de hinder zoveel mogelijk beperkt. Dat gebeurt via een goede signalisatie, aanpassing van verkeerslichten, werfcommunicatie…
 • De uitvoering gebeurt in fasen. Het project wordt bijvoorbeeld opgedeeld in kleinere werven, van kruispunt tot kruispunt. Zo blijft de hinder beperkt.
 • Flankerende maatregelen bieden de reizigers alternatieven. Bijvoorbeeld een snelbus op de pechstrook, een proefaanbod elektrische fietsen…

Maatregelen op korte termijn zetten we om in duurzame mobiliteitsoplossingen. Denk aan een nieuwe fietsbrug over de E34, of een aanbod aan deelfietsen aan het station.

Waarvoor staat MaaS?

Mobility as a service (MaaS) staat voor mobiliteitsoplossingen die worden gebruikt als een dienst. In plaats van een traject af te leggen met de eigen wagen of fiets, kan het efficiënter zijn om gebruik te maken van (een combinatie van) openbaar vervoer, deelwagens, deelfietsen… Voor een optimaal gebruiksgemak worden alle vervoersdiensten van openbare en particuliere transportbedrijven samengebracht op één platform, waarbij je kan betalen met één account. Je betaalt per reis of met een maandelijkse vergoeding voor een beperkte afstand. Het belangrijkste concept achter MaaS is om reizigers oplossingen aan te bieden op basis van de reisbehoeften. MaaS kan ook worden toegepast op het goederenverkeer, namelijk in stedelijke gebieden.