• Home
 • Overzicht werkbanken

Overzicht werkbanken

 • 10, 12 en 13 juli 2023

  Gebiedsgerichte werkbanken in het kader van de MER-procedure

 • 6 juli 2023

  Klankbordgroep in het kader van de MER-procedure

 • 20 april 2023

  Klankbordgroep over het actieplan dat werd opgesteld voor het Routeplan2030.

 • 20 september 2022

  Een werkbank over het monitoringsrapport

 • 25 april 2022

  Werkbank over de voortgangsrapportage Routeplan 2030, stand van zaken en procesverloop tramnet basisbereikbaarheid Antwerpen, voorstelling van project ‘Modal Shift’ door team intendant en participatieve bespreking ‘Ambitienota personenvervoer over water’

 • 28 oktober 2021

  Werkbank over mobiliteitsknooppunten, feederlijnen en doorstroming en parkeerstrategie

 • 15 oktober 2020

  Werkbank over Vervoerplan en plan van aanpak voor Vervoer op Maat

 • 22 juni 2020

  Werkbank met als thema Routeplan 2030

 • 6 februari 2020

  Werkbank met als thema Routeplan 2030

 • 7 november 2019

  Werkbank over de Plannota, Slim Naar Antwerpen en brainstorm rond gedragswijziging

 • 3 oktober 2020

  Werkbank over de plannota

 • 27 juni 2019

  Werkbank over de plannota

 • 14 maart 2019

  Werkbank over knooppunten en netwerken

 • 20 december 2018

  Werkbank over knopen en netwerken, ruimte/nabijheid

 • 25 oktober 2018

  Werkbank over principes knooppunten, A-netten OV/Fiets/Weg, methodiek Basisbereikbaarheid

 • 13 september 2018

  Werkbank over het voorstadsnet S-net, nota van Maatregelen, Straatvinken

 • 25 april 2018

  Werkbank over visieontwikkeling

 • 7 maart 2018

  Werkbank over magneten, attractiepunten en leidende principes per gebiedstypen

 • 31 januari 2018

  Toelichting van het process voor het opstellen van het regionaal mobiliteitsplan

Fabriek afbeelding