• Home
  • Toelichting indicator modal split personenvervoer

Toelichting indicator modal split personenvervoer

 

Er zijn meerdere manieren om de modal split voor het personenvervoer te berekenen. Naargelang de toegepaste methodologie en databron worden kunnen daarom verschillende percentages voor een duurzame modal split verkregen worden. Hieronder bespreken we kort twee specifieke indicatoren, die aantonen dat het niet eenvoudig is om de 50/50 doelstelling te monitoren en te bepalen of deze gehaald is.

51% verplaatsingen duurzaam

Dit cijfer is gebaseerd op het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) Vlaanderen waaruit nu ook analyses op het niveau van de vervoerregio’s worden doorgevoerd. Het OVG is een jaarlijkse bevraging bij een representatieve steekproef van 1600 respondenten (ouder dan 6 jaar) verspreid over gans Vlaanderen (in opdracht van DMOW). Respondenten worden per brief uitgenodigd om twee vragenlijsten in te vullen én om gedurende één dag een verplaatsingsboekje bij te houden. Om tot een voldoende grote steekproef te komen voor de individuele vervoerregio’s is ervoor gekozen om de geaggregeerde gegevens van de laatste vijf OVG enquêtes (2015-2019) te gebruiken als een eerste nulmeting.

Binnen het OVG worden duurzame verplaatsingen als volgt gedefinieerd: het aantal verplaatsingen gemaakt op een weekdag (ma t.e.m. vrij) met herkomst en/of bestemming in de vervoerregio dat gebeurt met een duurzame vervoersmodus als hoofdvervoerswijze. Duurzame vervoersmodi zijn voetgangers, (E)fietsers, bus, tram, trein, metro én autopassagiers op voorwaarde dat deze laatste 18 jaar of ouder zijn. Dit is op niveau van Vlaanderen op het moment de meest gebruikte definitie, maar zeker niet de enige mogelijkheid en moet daarom altijd vergeleken worden met de modal split indicatoren berekend met hulp van andere methodologieën.

Het aandeel duurzame modi op basis van het OVG en volgens duurzame verplaatsingen wordt voor de vervoerregio Antwerpen geschat op 51%. De 50/50 doelstelling is volgens deze methodologie behaald.

40% kilometers duurzaam

Een andere manier om naar modal split te kijken is het aantal afgelegde kilometers. Volgens het OVG halen de inwoners van de vervoerregio Antwerpen voor verplaatsingen van minder dan 200km dan een score van 40%, waarmee de 50/50 doelstelling nog niet gehaald zou zijn.

meer informatie over het OVG