Haventracé

Het Haventracé, een noordelijk alternatief rond de stad

Via het Haventracé wordt het verkeer dat de stad alleen maar moet passeren of de haven wil bereiken zoveel mogelijk rondom de stad geleid. Dat gebeurt met een slimme verkeerssturing en een betere verkeersinfrastructuur. Gelijktijdig werken we aan de verbetering van de omgevingskwaliteit.

 1. We verbeteren de E34 op vlak van verkeersveiligheid en capaciteit en werken bestaande bottlenecks weg
 2. We verbeteren de R2 op vlak van verkeersveiligheid en capaciteit en werken bestaande bottlenecks weg
 3. Tijsmanstunnel: de bouw van een nieuwe tunnel voor de R2 onder het kanaaldok
 4. We verbeteren de capaciteit en verkeersveiligheid van de A12 en werken bestaande bottlenecks weg
 5. A102: een zoektocht naar een nieuw aan te leggen snelweg
 6. Een goed werkend systeem van verkeerssturing. Gelijktijdig werken we ook aan een betere omgevingskwaliteit.
E19

Het Haventracé, onderdeel van het Toekomstverbond en het Routeplan 2030

Het Toekomstverbond is de naam van het akkoord dat de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen sloten over de mobiliteit en de leefbaarheid in de Antwerpse regio.

Het Toekomstverbond kiest voor een dubbele ringstructuur voor het hoofdwegennetwerk in de Antwerpse regio: een ring voor de stad en een ring rond de stad (het Haventracé).


Dit alles past in de bredere visie op een bereikbare en leefbare regio, zoals omschreven in het Routeplan 2030. Er komen extra fietsvoorzieningen en het openbaar vervoer wordt hertekend. Op termijn willen we 50 procent van alle verplaatsingen laten gebeuren met de fiets, trein, tram, bus, taxi, waterbus, deelsystemen, enzovoort. En nog maar 50 procent met de wagen.

Een werkbank voor het Haventracé

Alle doelstellingen van het Toekomstverbond zullen de komende jaren concreet vorm krijgen. Om dat te doen werden werkbanken opgericht. Elke doelstelling van het Toekomstverbond en ook het Routeplan 2030 heeft zijn eigen werkbank.

 “Maak werk van een gedragen Haventracé met oog voor de mobiliteit, leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in het kader van het zogenaamde Toekomstverbond”. Dat was kort en krachtig de opdracht die Vlaams Minister Ben Weyts op 15 december 2017 gaf aan gouverneur Cathy Berx, als voorzitter, en Dirk Cleiren, als ondervoorzitter, van de werkbank Haventracé.

In de werkbank gaan overheden, burgerbewegingen, sociale en economische partners, maatschappelijke verenigingen en experten samen op zoek naar concreet uitgewerkte voorstellen voor het Haventracé. Op 5 december 2018 kwam de werkbank haventracé  voor het eerst bijeen. In  2019 zijn er bijkomende sessies gepland.

Contact: haventrace@vervoerregioantwerpen.be

Het Haventracé, een ruime opdracht

 • Onderdeel van een bredere visie op een bereikbare en leefbare regio: Routeplan 2030.
 • Biedt de mogelijkheid om files en sluipverkeer in de rand weg te werken.
 • Verhoogt de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.
 • Vraagt versterking van de route E34 West – R2 – A12 en de aan te leggen A102. De uitdagingen voor deze versterking zijn groot en verschillen van zone tot zone.
 • Werkt niet alleen vanuit een automobiliteitsvisie, maar houdt ook rekening met de ruimtelijke integratie van het tracé, met koppeling aan het openbaar vervoer, park + rides en fietssnelwegen.
 • Bij de uitwerking van het Haventracé is er oog voor leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de omgeving. Kortom, het verhogen van de omgevingskwaliteit is een evenwaardige doelstelling.