Vlaanderen publiceert “Beleidsvisie Mobipunten”

Onze verplaatsingen van deur tot deur gebeuren meer en meer via een combinatie van verschillende vervoermiddelen. Daarin spelen Mobipunten een cruciale rol.

Mobipunten zijn een relatief recent gegeven in Vlaanderen. Toch zijn er vandaag al vele initiatieven om Mobipunten te organiseren en in te richten. Deze initiatieven werden gestart door zowel lokale overheden als private spelers. De studie “Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten” vat die ervaringen en het bestaande onderzoek erover samen en formuleert richtlijnen voor de verdere uitbouw ervan.

Haltes, parkings en stations

Mobipunten zijn plekken waar je vlot kan overstappen. Het kan gaan om een treinstation met fietsstallingen en deelwagens, een carpoolparking waar een fietspad naartoe loopt,of een openbaar-vervoerknoop in de regio, waar vervoer op maat aantakt op het kernnet of aanvullend net. Bij voorkeur is zo’n plek ruimtelijk optimaal georganiseerd, met extra voorzieningen, zoals een broodautomaat of een leverdienst voor pakjes.

Van deur tot deur

Mobipunten moedigen het gebruik aan van fiets, openbaar vervoer en deelsystemen. Er is oog voor het voor- en natraject van de reizigers. Deelfietsen in treinstations maken het bijvoorbeeld makkelijker om ook het laatste traject tot de eindbestemming vlot af te leggen.

Herkenbaar

Bij de uitbouw van een Mobipunt moet er rekening gehouden worden met tal van factoren: de locatie, de inplanting in de ruimte, de relatie met de andere mobipunten. Vlaanderen wil werk maken van een uniforme uitstraling van Mobipunten. Dat verhoogt immers de leesbaarheid en de herkenbaarheid.

Samenwerking met private spelers

Vooral overheden zullen aan de slag gaan met de “Beleidsvisie Mobipunten.” De vervoerregio’s nemen de regierol op voor de ontwikkeling van de (inter)regionale mobipunten. De lokale overheden staan in voor de lokale mobipunten en de buurtmobipunten. Voor het dienstenaanbod wordt er ook uitgekeken naar private spelers, zoals de aanbieders van deelwagens en deelfietsen.