Meer bereiken door samen te werken

Alle neuzen in dezelfde richting

De komende 10 jaar blijft ‘Samen vooruit’ de filosofie van waaruit we werken. Het moet vooruit gaan: er moet snel een plan zijn, waar we met zijn allen achter kunnen staan. Maar we willen ook snel tot realisaties overgaan. Dit alles vergt een intense samenwerking: de uitdagingen zijn van die grootorde dat we het gedeeld eigenaarschap aanspreken bij heel wat betrokken (overheids-)actoren. Het Routeplan 2030 is slechts een middel om iedereen op eenzelfde golflengte te krijgen.

Hoe organiseren we het overleg?

Het overleg verloopt in hoofdzaak via 3 kanalen:

  • Het Werkplatform van de Vervoerregio Antwerpen, waar overheden onderling overleggen en waar het overheidsorganisaties in projectteams samenwerken rond mobiliteit;
  • De Werkbank Routeplan 2030, dat als participatieforum dient om in interactie te gaan met burgers, ondernemersorganisaties, kennisinstellingen en middenveldorganisaties;
  • De Vervoerregioraad, het politiek besluitvormingsorgaan.

Om dit in goede banen te leiden, werd het (ambtelijk) team Vervoerregio Antwerpen in het leven geroepen. Dit team neemt de leiding in de verdere ontwikkeling van het beleidsplan, ze is een gangmaker in de uitvoering van het plan en werkt actief aan draagvlak rond de modal shift ambitie.

Het Team Vervoerregio Antwerpen bestaat uit een 10-tal gedetacheerde medewerkers van de betrokken overheidspartners (Departement MOW, Lantis, De Lijn, etc.) die samen één team vormen en instaan voor de activiteiten op niveau van de Vervoerregio.

De Vervoerregio Antwerpen, dat zijn…

De Vervoerregio is bij uitstek een plaats waar overheden samenwerken overheen hun individuele (territoriale of inhoudelijke) bevoegdheden. De Vervoerregio neemt geen kerntaken van de andere (overheids-)organisaties over, maar laat hen (beter) samenwerken.

Dit zijn de belangrijkste partners uit alle bestuursniveaus die samenwerken:

  • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, dat de regierol heeft;
  • Alle gemeenten uit de regio: ze zijn rechtstreeks vertegenwoordigd, meestal door de burgemeester of schepen van Mobiliteit;
  • Andere Vlaamse overheden: het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, Lantis, De Vlaamse Waterweg, Het Departement Omgeving;
  • Federale overheidsdiensten: NMBS, Infrabel;
  • De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

In de Vervoerregioraad Antwerpen werken alle besturen samen: 32 steden en gemeenten, 9 stadsdistricten, de Vlaamse administraties zoals Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, De Vlaamse Waterweg, Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de NMBS. Zij beslissen over het Routeplan 2030

De vervoerregio Antwerpen, dat zijn de gemeenten
Aartselaar, Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Beveren, Boechout, Boom, Borgerhout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Deurne, Edegem, Ekeren, Essen, Hemiksem, Hoboken, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lier, Lint, Malle, Merksem, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wilrijk, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en Zwijndrecht samen met Vlaanderen, NMBS en de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

In de werkbank Routeplan 2030 zetelen steden en gemeenten uit de vervoerregio Antwerpen, Ademloos, aMT, Aqualiner, BAM, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Omgeving, De Lijn, Fietsersbond, Gruunrant, Lenora, MLSO, NSV, NMBS, Port of Antwerp, provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, Ringland, sTraten-generaal, UNIZO, VAB, Voetgangersbeweging en VOKA.