• Home
 • zo verandert het routeplan je dagelijkse leven

zo verandert het routeplan je dagelijkse leven

In 2030 zal de mobiliteit in onze regio er volledig anders uitzien. Om dat te realiseren, vertrokken we vanuit verschillende pijnpunten die we met het Routeplan oplossen.

Meer en betere fietsvoorzieningen

Het fietsgebruik zit in de lift. Maar ondanks de zware investeringen in fietsinfrastructuur van veel gemeenten uit de regio, zitten er nog verschillende hiaten in het fietsnetwerk. Er zijn nog te veel wegen zonder fietspaden of een slechte fietsinfrastructuur en met een grote verkeersdruk. De opkomst van de elektrische fietsen en grote fietsen zoals bakfietsen en fietskarren zorgt dan weer voor nieuwe bottlenecks en conflicten. Ook de conflicten met het wegverkeer ondermijnen de veiligheid en aantrekkelijkheid van de fiets. Dat lossen we op met onder meer fietssnelwegen, vrijliggende fietspaden, fietsbruggen en -straten en centraal geplaatste fietsstallingen.

 • Minder files rond Antwerpen

  Minder files rond Antwerpen

  Als automobilist sta je in en rond Antwerpen elk jaar gemiddeld 38 uur in de file. Elke dag worden de ring, de
  E17, de
  E19, de E34/E313 en de A12 in onze regio geteisterd door structurele files die steevast eindigen
  in een
  verkeersinfarct.
  De gevolgen daarvan zie je ook op de wegen in de buurten rond de snelwegen. Het Routeplan en de modal shift
  werken dat
  verkeersinfarct voor een groot stuk weg.

  • Alii autem quibus ego cum memoriter tum etiam erga nos causae
  • Laudem et impetus quo ignorare vos arbitrer sed ipsius honestatis
  • In oculis quidem se repellere idque facere possimus omnis voluptas sit
  • Certe inquam pertinax non intellegamus tu tam egregios viros censes tantas
 • Minder files rond Antwerpen 2

  Minder files rond Antwerpen 2

  Als automobilist sta je in en rond Antwerpen elk jaar gemiddeld 38 uur in de file. Elke dag worden de ring, de
  E17, de
  E19, de E34/E313 en de A12 in onze regio geteisterd door structurele files die steevast eindigen
  in een
  verkeersinfarct.
  De gevolgen daarvan zie je ook op de wegen in de buurten rond de snelwegen. Het Routeplan en de modal shift
  werken dat
  verkeersinfarct voor een groot stuk weg.

  • Alii autem quibus ego cum memoriter tum etiam erga nos causae
  • Laudem et impetus quo ignorare vos arbitrer sed ipsius honestatis
  • In oculis quidem se repellere idque facere possimus omnis voluptas sit
  • Certe inquam pertinax non intellegamus tu tam egregios viros censes tantas

100% bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen

Hoe verder belangrijke locaties van ons af liggen, hoe meer we de wagen nemen. En als je geen wagen hebt, liggen die belangrijke bestemmingen vaak te ver weg om ernaartoe te fietsen of er vlot te raken met het openbaar vervoer. Onbereikbare bedrijventerreinen, een beperkt busaanbod en slechte toegankelijkheid van bussen en trams zijn de 3 belangrijkste redenen waarom mensen toch voor de wagen kiezen. 2 zaken vallen op. Vooral de slechte verbindingen tussen de centra van de gemeenten in onze regio zijn een probleem. En mensen die niet in de stad wonen, beseffen niet hoe deelsystemen hen mobieler kunnen maken. Met een netwerk van slimme en multimodale mobiliteitsknooppunten en een hertekend bus- en tramnetwerk maken we elke belangrijke bestemming zo goed mogelijk bereikbaar.

Minder kosten voor werkgevers en De Lijn

Automobilisten staan in onze regio 21% van de tijd die ze op de snelwegen doorbrengen in de file. Verloren uren die de werkgevers in onze regio wel moeten betalen. Ook het openbaar vervoer staat mee in de file, wat leidt tot een slechte doorstroming en onbetrouwbaarheid. Dat kost De Lijn dan weer veel geld, want ze moeten meer voertuigen en chauffeurs inzetten om iedereen op tijd ter plaatse te krijgen. Die 2 problemen samen zorgen er ook voor dat het voor werkgevers altijd maar moeilijker wordt om personeel te vinden dat in onze regio wil komen werken. Met een betere bereikbaarheid kunnen bedrijven en De Lijn hun geld in een betere dienstverlening investeren.

Eigen traject voor verkeer van en naar de haven

De haven van Antwerpen is de op 1 na grootste haven van Europa. Dat zorgt voor een enorme verkeersdrukte op de weg. Liefst 56% van de containers die in Antwerpen aankomen en vertrekken, wordt over de weg vervoerd. Elke container die we van de weg kunnen houden en naar het spoor of de binnenvaart kunnen sturen, is een stap in de goede richting. Het Haventracé dat het containervervoer over de weg via het noorden van de stad van en naar de haven moet sturen, zijn we volop aan het uitwerken. En Vlaanderen investeert volop in het spoornetwerk en het waterwegennet om ook bedrijven met hun goederenvervoer de modal shift te doen maken.

Aflasdlfldsfasldfksdjflwerfalsdfowerjfalsdfkasdjf