Participatie onder de loupe

Bij de grote mobiliteits- en leefbaarheidsprojecten in de Antwerpse regio wordt er sinds 2016 een beroep gedaan op de inbreng van burgers, experten en andere betrokken partijen. Deze samenwerking is door het externe onderzoeksbureau Möbius geëvalueerd.

Begin 2016 startte intendant Alexander D’Hooghe met de uitwerking van een plan voor de overkapping van de Antwerpse ring, met inbreng van de burgerbewegingen. De samenwerking creëerde een doorbraak in het Antwerpse mobiliteitsdebat. Met het Toekomstverbond van 2017 werden strategische afspraken gemaakt over mobiliteit en leefbaarheid. Ook de verdere uitwerking van die afspraken gebeurde samen met burgers en experten.

Interviews

Het onderzoek naar deze participatie werd uitgevoerd tussen december 2018 en maart 2019, aan de hand van een 90-tal interviews met burgers, overheden en experten die bij het traject betrokken waren. Consultancybureau Möbius werkte hiervoor samen met Universiteit Antwerpen en Tilburg University. Doel van de studie is het participatieproces te verbeteren en op een duurzame manier te integreren in het beleid.

Werkbanken

In de studie werd de werking van de werkbanken geëvalueerd. Op zulke bijeenkomsten komen overheden en betrokken partijen samen rond een bepaald thema of project. Vier werkbanken werden onder de loupe genomen:

  • Over de Ring: overkapping
  • Oosterweel: het rond maken van de ring, voor lokaal verkeer
  • Routeplan 2030: een ambitieuze modal shift, het aanmoedigen van meer verplaatsingen met duurzame vervoermiddelen (fiets, openbaar vervoer) en minder met de auto
  • Haventracé: de ring rond de stad voor doorgaand verkeer en havenverkeer ( Evaluatie van deze werkbank is beperkt, gezien het overleg pas opstartte in december 2018)

Aan de hand van de resultaten werden aanbevelingen geformuleerd voor een betere werking. Lees hier de studie.