Overleg op de werkbanken

In een vroege fase

Burgers, experten en andere betrokken partijen worden al uitgenodigd voor overleg in een vroege, verkennende fase van de projecten. Het overleg over het Haventracé gebeurt op de “werkbanken”. Experten kunnen hun technische bagage en inzichten inbrengen, omwonenden hebben onder meer een stevige terreinkennis. Op een werkbank worden geen beslissingen genomen.

Doel van het overleg?

  • Elke stem horen. Zo wordt het dossier rijker en evenwichtiger.

De eerste werkbank over het Haventracé is gestart in december 2018. Voorzitter is Cathy Berx, provinciegouverneur van Antwerpen. Covoorzitter is Dirk Cleiren, vertegenwoordiger van de burgerbewegingen. Er wordt gewerkt in een overkoepelende werkbank en diverse regionale werkbanken.

De overkoepelende werkbank brengt alle betrokken partijen samen. Er is een vaste vertegenwoordiging van burgers, actiegroepen en overheden, die het hele traject doorlopen.

In de regionale werkbanken van het Haventracé bestuderen we nauwgezet de impact in een bepaald gebied. De focus ligt op een specifiek project of gebied.

Ook hier worden alle actoren samen gebracht. Een vaste vertegenwoordiging van burgers, overheden en experten doorloopt het hele traject.
Meer info: haventrace@vervoerregioantwerpen.be

.