Overleg op de werkbanken

In een vroege fase

Burgers, experten en andere betrokken partijen worden al uitgenodigd voor overleg in een vroege, verkennende fase van de projecten. Het overleg over het Haventracé gebeurt op de “werkbanken”. Experten kunnen hun technische bagage en inzichten inbrengen, omwonenden hebben onder meer een stevige terreinkennis. Op een werkbank worden geen beslissingen genomen.

Doel van het overleg?

 • Elke stem horen. Zo wordt het dossier rijker en evenwichtiger.

De eerste werkbank over het Haventracé is gestart in december 2018. Voorzitter is Cathy Berx, provinciegouverneur van Antwerpen. Covoorzitter is Dirk Cleiren, vertegenwoordiger van de burgerbewegingen. Dit najaar zijn er nog meerdere momenten van overleg gepland: er zijn overkoepelende werkbank en regionale werkbanken. Bij de regionale worden er specifieke onderwerpen en thema’s voor de deelprojecten behandeld.

De werkbank brengt alle betrokken partijen samen. Er is een vaste vertegenwoordiging van burgers, actiegroepen en overheden, die het hele traject doorlopen.

Kalender van de werkbanken

Overkoepelende werkbanken

In de overkoepelende werkbanken van het Haventracé bestuderen we de impact op de ruime regio. De focus ligt op projecten, maar ook op de onderlinge samenhang.

 • 11 september, 16u-18u: Tweede reeks toelichtingen van de betrokken partijen. Met presentaties van:
  • Merksem Leefbaar: uitdagingen voor Merksem
  • Stad Antwerpen: Laaglandpark (Merksem)
  • NXPlus en NixNx: over de Nx
  • Werkgroep Leefomgeving Rivierenhof
  • Stad Antwerpen: fietsprojecten
  • Werkgroep Snelweg PoortOost: concept voor oostelijke ontsluiting A102/E313
  • Gruunrant: behouden, versterken, verbinden
  • Regionaal Landschap de Voorkempen: Groen Recreatieve corridor
  • Dirk Bus: modal shift door ondergronds transport
 • 18 september, 16u-18u: de verkeersscenario’s
 • 27 november, 16u-18u: Oude Landen
 • 27 januari 2020, 16u-18u: verkeersmodelleringen en plan van aanpak Haventracé

.

Regionale werkbanken

In de regionale werkbanken van het Haventracé bestuderen we nauwgezet de impact in een bepaald gebied. De focus ligt op een specifiek project of gebied.

 • 25 september, 20u, Lillo: Tijsmanstunnel
 • 23 oktober, 19u30, Beveren: 2de regionale werkbank E34, in samenwerking met Agentschap Maritieme Toegang.
 • 28 november, 19u30, Beveren: 3de regionale werkbank E34, in samenwerking met Agentschap Maritieme Toegang.
 • 16 januari 2020, 19u30, Lillo: 2de werkbank Tijsmanstunnel

De werkbank brengt alle actoren samen. Ook hier doorloopt een vaste vertegenwoordiging van burgers, overheden en experten het hele traject.
Meer info: haventrace@vervoerregioantwerpen.be