Netwerk van mobiliteitsknopen

Integrale aanpak

Het mobiliteitsplan Routeplan 2030 tekent de krijtlijnen voor een duurzame mobiliteit. De uitwerking gebeurt met een integrale aanpak. Openbaar vervoer, fiets, voetgangers, deelsystemen en auto komen samen in één plan. Centraal daarin staan de mobiliteitsknopen. Dat zijn locaties waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen, zodat je vlot kan overstappen en combineren.

Mobiliteitsknopen: van lokaal tot internationaal

Vandaag leggen we vast waar we de mobiliteitsknopen uitbouwen. Er worden concrete maatregelen opgesteld, en een evaluatiekader. Dit is de tweede fase van het Routeplan 2030, die loopt tot zomer 2019. Hiermee wordt er verder gebouwd op de strategische keuzes van fase 1 van het Routeplan, met de Visienota als resultaat.

 • Het belang van de mobiliteitsknopen wordt vastgelegd, en hun onderlinge samenhang in het netwerk. In de toekomst kan het belang van een mobiliteitsknoop anders zijn dan vandaag. Er komt een hiërarchie tussen de verschillende knopen:
  • Internationale: bijvoorbeeld Antwerpen Centraal
  • Interregionale: bijvoorbeeld station Noorderkempen of station Berchem
  • Regionale: Park+ Ride Linkeroever of Mortsel Oude God
  • Lokale: de hoofdhaltes in het centrum van gemeenten: Schilde, Ranst, Wuustwezel, Stabroek…
 • De gemeenten bekijken hoe de mobiliteitsknopen ingebed zijn in de ruimte. Komt er een lokale mobiliteitsknoop in het centrum van de gemeente? Of eerder aan de rand, waar er meer ruimte is voor een parking met elektrische auto’s en fietsen ?
 • De samenhang met ruimtelijke ordening komt aan bod. Streefdoel is verdichting: wonen en werken rondom mobiliteitsknopen. Als er meer mensen in het centrum van het dorp wonen, is de afstand naar de bushalte korter.
 •  Elke knoop moet vlot bereikbaar zijn, er moet aansluiting zijn met een netwerk van verbindingen: met het openbaar vervoer, het wegennet en het fietsnet.
 •  De voorwaarden per knoop worden vastgeld. Een internationaal treinstation als Antwerpen Centraal zal er anders uitzien dan een landelijke knoop.
 •  Er komt een evaluatiekader voor deze maatregelen, met het te verwachten effect. De berekeningen gebeuren op basis van het totaal aantal verplaatsingen tussen twee mobiliteitsknopen, zowel via openbaar vervoer als via de fiets.

In een derde fase (vanaf najaar 2019) wordt er een meerjarenprogramma uitgewerkt.