Hoppin: Snel en makkelijk vervoermiddelen combineren

De vlotte overstap naar andere vervoermiddelen

Met Hoppin past de Vlaamse overheid het vervoersaanbod aan de vraag van pendelaars aan en stimuleert Vlaanderen je om verschillende vervoermiddelen te gebruiken en te combineren. Hoppin is een netwerk van fietsroutes, rivieren, wegen en openbaar vervoer dat belangrijke bestemmingen zoals scholen, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, sport-, winkel- en cultuurcentra vlotter bereikbaar maakt.  

Hoppinnetwerk

Het Hoppinnetwerk bestaat uit interregionale, regionale, lokale en buurtknooppunten. De interregionale en regionale mobiliteitsknooppunten zijn vastgelegd in het regionale mobiliteitsplan dat is opgemaakt door de vervoerregioraad. Over de lokale en buurtknooppunten beslissen de steden en gemeenten.

Wat is een Hoppinpunt?

Een Hoppinpunt is een mobiliteitsknooppunt waar verschillende mobiliteitsmogelijkheden samenkomen. Je kunt er vlot van trein, tram, (flex)bus, taxi en deelfiets, -step of -wagen overstappen op een ander vervoermiddel. 

Waar komen er Hoppinpunten?

De komende jaren worden er 1000 Hoppinpunten geplaatst in heel Vlaanderen. Je vindt ze aan stations, bushaltes en op pleinen met genoeg parkeerplaatsen en laadpalen voor elektrische fietsen, bromfietsen en auto’s. Aan een buurtknooppunt stoppen geen treinen, bussen of trams. Je vindt er alleen deelsystemen. Een Hoppinpunt wordt ingericht op plaatsen met veel vervoerpotentieel. Er wordt gekeken naar: 

  • Het aantal op- en afstappers 
  • De overstapmogelijkheden naar andere lijnen of vervoersmodi 
  • Het aanwezige mobiliteitsaanbod 
  • De zichtbaarheid, herkenbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid 
  • De werk- en woongelegenheden, scholen, winkels en andere maatschappelijk belangrijke bestemmingen in de buurt 

Vlot overstappen met Hoppin 

Contactpersonen Hoppin in Vervoerregio Antwerpen