Naar een nieuw openbaar vervoer

Het openbaar vervoer wordt hertekend. Vroeger was er voor elk woongebied in Vlaanderen een aanbod, ongeacht het aantal reizigers. In de nieuwe aanpak wordt het openbaar efficiënter ingezet. Het moet sneller, frequenter en betrouwbaarder, met voldoende mogelijkheden om over te stappen en te combineren. De gemeenten krijgen meer inspraak.


Het Vlaams decreet Basisbereikbaarheid beschrijft deze nieuwe aanpak.

Op woensdag 3 april 2019 werd het ontwerp van decreet Basisbereikbaarheid aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Nu wordt het ontwerpdecreet voorgelegd ter bekrachtiging aan de Vlaamse Regering.
Bekijk hier de tekst van het ontwerp.  

Het openbaar vervoer wordt opgedeeld in vier lagen:

  • Treinnet: de ruggengraat van het openbaar vervoer
  • Kernnet: frequente, snelbussen en sneltrams met weinig haltes, die de grote knopen verbinden
  • Aanvullend net: bussen en trams met vele haltes die de reizigers naar het kernnet brengen
  • Vervoer op maat: in afgelegen gebieden

De Vervoerregio Antwerpen tekent samen met De Lijn en de gemeenten het kader uit voor dit nieuwe netwerk. De nieuwe mobiliteitsknopen worden vastgelegd, met oog voor hun onderlinge samenhang en hun relatie tot de ruimte.

De Vervoerregioraad van juni 2019 bespreekt een eerste ontwerpvisie van het mobiliteitsplan, voor fiets, openbaar vervoer en auto.