Minder hinder op Linkeroever en in het Waasland

Op Linkeroever zijn de werken gestart om de Antwerpse Ring rond te maken. Deze werken maken deel uit van een reeks projecten om de mobiliteit in de regio te verbeteren. De komende jaren zal de filedruk hierdoor gevoelig toenemen. Een “minder hinder” plan moet de regio en de haven toch bereikbaar houden.

Timing van de werken op Linkeroever

In maart 2019 zijn de werken op de E17 op Linkeroever gestart. Meer info over de Oosterweelwerken

In 2019 starten de werken aan de N450 Melsele-Kallo
In 2020 starten de werken aan de N70 in Beveren

Hierdoor zal de filedruk op Linkeroever en in het Waasland toenemen.

Hoe gaan we tewerk?

We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer en fiets. Voor bussen, trams en fietsers komen er corridors: goede verbindingen en een vlotte doorstroming. We investeren in infrastructuur, we sensibiliseren werknemers.

Auto’s en vrachtwagens blijven zoveel mogelijk op de snelwegen. ANPR camera’s houden sluipverkeer van vrachtwagens tegen. In de haven loopt er een proefproject om vrachtstromen af te leiden naar de nachtelijke uren.

Voorrang voor openbaar en collectief vervoer

De N70-as Melsele-Zwijndrecht-Linkeroever wordt een prioritaire as voor openbaar vervoer: er komen maatregelen om de doorstroming van tram en bus te verbeteren. Bijvoorbeeld met slim afgestelde verkeerslichten of met een eigen bedding voor de bus.

Prioritaire overstappunten zijn:

  • station Beveren (NMBS), met meer overstapmogelijkheden en nieuwe fietsenstallingen. Er komen elektrische deelfietsen van het Havenbedrijf, en Blue-bike deelfietsen.
  • P+R Melsele, met nieuwe, collectieve fietskluizen
  • P+R Linkeroever. Een nieuw parkeergebouw is in opbouw en zal plaats bieden aan 1500 auto’s en 150 fietsen. Ook deelauto’s en deelfietsen zijn voorzien.

De waterbus verzekert vlot verkeer over de Schelde en het Albertkanaal.

De fietsbus pendelt tussen beide Scheldeoevers in de haven, tussen Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel.

Collectief vervoer verzekert het woon-werkverkeer tussen de haven en het hinterland: I-bus en Pendelbus.

Fietsnetwerk wordt versterkt

Fietscorridors verbinden de belangrijkste knooppunten.

Vanuit station Beveren en P+R Melsele komen er bijkomende verbindingen naar de Waaslandhaven.

  • Een nieuw fietspad tussen P+R Melsele en fietsbrug E34
  • Knelpunten op fietspaden worden weggewerkt
  • Er komen extra kruisingen met de E34 via fietsbruggen

Informatie en bereikbaarheidsadvies

Voor info over de Oosterweelwerken in Linkeroever en Zwijndrecht kan je terecht in het infopunt in Zwijndrecht. Er zijn ook infosessies voor bedrijven.

Bereikbaarheidsmanagers van Voka en Unizo begeleiden bedrijven tijdens de grote werven in Antwerpen.

Ook Slim naar Antwerpen biedt ondersteuning aan bedrijven.

Terug naar Homepagina