Het vooronderzoek is gestart

Deelprojecten

Het haventracé bestaat uit meerdere deelprojecten, elk met een eigen grootte en timing. Elk deelproject start met een vooronderzoek. Er wordt een omgevingsanalyse uitgevoerd, de betrokken partijen worden gehoord, meerdere oplossingen worden bestudeerd. Ook de onderlinge samenhang van de projecten komt aan bod.

Bedoeling van het vooronderzoek:

  • meerdere oplossingen beschrijven
  • redelijke, haalbare voorstellen zoeken

De eindresultaten van het vooronderzoek worden neergeschreven in een initiatienota en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering. Na goedkeuring wordt het deelproject verder uitgewerkt tot een concreet project. Hierbij doorlopen we de verschillende procedures, zoals Ruimtelijk Uitvoeringsplan, voorontwerp of vergunningsaanvraag.

Timing

2019

  • Tijsmanstunnel. Het vooronderzoek naar de bouw van een nieuwe tunnel is gestart.
  • E34 WEST en aansluiting E34/R2. Het vooronderzoek is gestart. Tijdens een eerste werkbank op 25 april was er overleg met burgers en experten. Met deze input worden de mogelijkheden verder verkend. In het najaar is er een volgende werkbank. Het einde van het vooronderzoek is verwacht tegen voorjaar 2020.
  • A102. Het  vooronderzoek rond de A102 start begin 2020.

2020

  • Het vooronderzoek van de overige deelprojecten werd opgestart.