Fasering

Fase 1: december 2017 – juni 2018

Op basis van een grondige inventarisatie en bijkomende analyses van het huidige mobiliteitsnetwerk werden doelen en strategische keuzes bepaald voor Routeplan 2030. De visienota werd in juni 2018 goedgekeurd.

Fase 2: juni 2018 – zomer 2019

Op basis van de visienota worden concrete maatregelen en een evaluatiekader uitgewerkt.

Fase 3: najaar 2019

In de laatste fase wordt een meerjarenprogramma uitgewerkt.