Fasering

Fase 1: december 2017 – juni 2018

Op basis van een grondige inventarisatie en bijkomende analyses van het huidige mobiliteitsnetwerk werden doelen en strategische keuzes bepaald voor Routeplan 2030. De visienota werd in juni 2018 goedgekeurd.

Fase 2: juni 2018 – voorjaar 2020

Op basis van de visienota wordt een Plannota opgemaakt. Deze Plannota omvat de regionale hoofdstructuur en de strategie van het mobiliteitsplan.

Fase 3: vanaf 2020

De regionale hoofdstructuur van het routeplan wordt verder uitgewerkt in gebiedsgerichte werksessies met de betrokken gemeenten. we vertalen het Routeplan 2030 naar het terrein en naar concrete acties. In de laatste fase wordt een meerjarenprogramma uitgewerkt.