Minder Hinder

In en rond Antwerpen zijn er de komende jaren grote werken gepland. Ze zullen de mobiliteit van stad, regio en haven flink vooruit helpen. Maar ze gaan ook gepaard met hinder. Alle betrokken partijen werken samen om deze hinder te beperken en de regio Antwerpen bereikbaar te houden.

Coördineren van de werven

Van de plannings- tot uitvoeringsfase

Alle geplande werven in een gebied worden opgelijst, er worden afspraken gemaakt over de planning. Infrastructuurbeheerders werken samen met hulpdiensten, politie, lokale overheden… De werken worden op elkaar afgestemd. Tijdens de uitvoering van de werken is de bereikbaarheid en de doorstroming voor alle soorten vervoer gewaarborgd.

Minimaliseren van de hinder binnen elk project

  • Reguleren van doorstroming, bijvoorbeeld met de plaatsing van verkeerslichten
  • Heldere communicatie met verschillende doelgroepen
  • Duidelijke omleidingssignalisatie en werfinrichting

 

Inzetten op flankerende maatregelen

Tijdens de werken kunnen mobiliteitsgebruikers gebruik maken van alternatieve vervoerswijzen om hun bestemming te bereiken.

  • Openbaar vervoercorridors met snelle bussen of trams
  • Fietscorridors: we werken knelpunten weg, we bouwen tijdelijke fietsbruggen
  • Extra park+ride gebouwen, om de overstap naar het openbaar vervoer te faciliteren
  • Proefaanbod voor bv. elektrische fietsen of bakfietsen
  • Mobiliteitstips op maat van bedrijven
  • Vervoer over het water, bijvoorbeeld de waterbus

Alle wegenwerken in kaart

Het online platform Slim naar Antwerpen brengt alle wegenwerken met grote verkeersimpact in kaart, ongeacht welke overheidspartner ze uitvoert. Het project omvat alle bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven om vlot in de stad te geraken.

Regiobreed pakket

Op Linkeroever zijn de werken bezig om de Antwerpse Ring rond te maken. In het projectgebied doen we er alles aan om de hinder te beperken. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een betere bereikbaarheid van de hele Waasland regio. Meer info.

Ook op Rechteroever werden de werken opgestart. Deze grote bouwwerken brengen onvermijdelijk ongemakken met zich mee. Met ‘minder hinder’- maatregelen zald de last van de werken voor de omwonenden, de bedrijven en de verschillende weggebruikers zoveel mogelijk worden beperkt. Meer info.

Van tijdelijk naar duurzaam

Succesvolle tijdelijke maatregelen worden omgezet naar permanente mobiliteitsoplossingen. Een voorbeeld hiervan is de snelbus Antwerpen – Turnhout op de snelwegen E34 en E313. Naar aanleiding van de werken aan de Antwerpse Ring in 2004-2005 werd deze bus over een eigen bedding geleid vanaf Zoersel. De snelbus rijdt ook vandaag nog, met een sterk uitgebreid ritaanbod.

De snelbus op E-313 rijdt over een eigen busbaan.