Combimobiliteit

Afhankelijk van de omstandigheden, kiezen we onze vervoerswijze. De ene keer te voet, dan weer met fiets, bus of tram of toch met de auto. Om de keuzevrijheid nog te vergroten, zetten we binnen Routeplan 2030 volop in op combimobiliteit. Vlot overstappen van fiets naar trein, van auto naar fiets, of snel de deelauto of -fiets nemen. Om dat voor iedereen gemakkelijk te maken, zetten we in op multimodale mobiliteitsknooppunten. En we voorzien handige systemen die de reiziger op weg helpen.

Een netwerk van mobiliteitsknooppunten

  • Aangepaste keuzemogelijkheden per knooppunt. Want een internationaal treinstation vraagt andere overstapmogelijkheden dan een landelijk station.
  • Slim parkeren voor fiets, motorfiets en auto.
  • Aandacht voor mensen met een beperking of specifieke noden.
  • Verbindingen in alle mogelijke richtingen: steden, buurgemeenten, andere vervoerregio’s …
  • Nauwe samenwerking met de gemeenten, de haven en bedrijventerreinen om afhankelijk van de lokale noden optimaal voor- en natransport aan te bieden .

Aangenaam en gemakkelijk overstappen

Veilig en vlot bereikbaar voor elk type reiziger

  • Veilige wandel- en aanrijroutes naar de knooppunten
  • Aandacht voor sociale veiligheid en fietsdiefstalveiligheid

(foto verlichte halte)

Aandacht voor de publieke ruimte

  • Aantrekkelijke publieke ruimte
  • Voorzieningen zoals fietsherstelpunten of handelszaken

(foto invoegen)

Informatie en routeplanners op hoog niveau

Zowel op de aanrijroute, in het knooppunt zelf als digitaal moet de informatie over aanbod, gebruik, frequentie … uitstekend zijn. Vlot te vinden, logisch en op maat van de reiziger. Multimodale routeplanners zoals Slim naar Antwerpen bevorderen het gebruik van combimobiliteit.

(beeld SNA)

Lees meer over volgende belangrijke onderdelen van combimobiliteit: