shutterstock_81315778

Ambitie 9

Logistieke hoofdstructuur multimodaal versterken

De druk van het logistieke verkeer over de weg willen we verminderen door hoofdwaterwegen, spoorwegen en pijpleidingen voor het goederenvervoer beter te benutten en te promoten.

Daarnaast willen we versterkte multimodale hubs creëren waar vrachtstromen slim gebundeld worden en de modal shift mogelijk gemaakt wordt.

Haventracé: noordelijke logistieke hoofdroute Door het Haventracé voor het spoor en de uitbreidingen van het spoor in de haven (de tweede spoortoegang) krijgt het vervoer per spoor een eigen verbinding met het oostelijke achterland. Dat schept ruimte om vervoer per spoor actief vanuit het havengebied naar het oostelijke hinterland te stimuleren.

Lees hier meer over het Haventracé

Onze andere ambities