auto-01

Ambitie 8

Doorstroming en aansluiting op hoofdwegen

We willen een vlotte afwikkeling op het interregionale hoofdwegennet garanderen, o.a. door een richtsnelheid (circa 50 km/u in de spitsuren) en het vervolledigen van het hoofdwegennet. Dat betekent dat op het interregionale hoofdnetwerk een reisafstand van 25 km met 90 % zekerheid binnen de 30 minuten afgelegd moet kunnen worden.

Druk op wegennet wegwerken

Via betere doorstroming op hoofdwegen

Regionale aansluitingen worden verbeterd met rechtstreekse routes en aansluitingen in twee richtingen.

Onze andere ambities