Antwerpen : Lijn terminus ter hoogte van de politieschool.

Ambitie 7

Regionale parkeerstrategie

  • We maken een ‘park & choose’ van de mobiliteitsknooppunten buiten de kernen
  • Met een doordachte tarifering en veel aandacht voor fietsparkeren willen we overstappen stimuleren
  • We vermijden parkeerdruk in de woongebieden

Onze andere ambities