Antwerpen : Lijn terminus ter hoogte van de politieschool.

Ambitie 5

A-net: snel en betrouwbaar reizen binnen de vervoerregio

Het regionale A-net is een netwerk van snelle, frequente, veilige en comfortabele verbindingen via het openbaar vervoer.

 • De reiziger kan rekenen op een vlot en betrouwbaar netwerk
 • Vlotte aansluitingen en mogelijkheden om van het ene vervoersmiddel over te stappen op het anderen
 • Trein, tram en bus zijn te combineren met de fiets of vervoer over water
 • Zowel in het metropolitaan en hoogstedelijk gebied Antwerpen als daarbuiten

Het grootste deel van de inwoners van de vervoerregio moet in staat zijn om binnen de twintig minuten op het A-net te geraken, met de fiets of via lokale openbare verbindingen. Alleen voor het landelijk gebied (de kernen in dat gebied niet meegerekend) is een langere reistijd aanvaardbaar of moet een zelfde reistijd met de auto mogelijk zijn.

De vervoersmiddelen in het A-net

 • Stimuleren we voor verplaatsingen over de korte afstand, zowel in stedelijk en kleinstedelijk gebied als in lokale kernen
 • We verbeteren de fietsvoorzieningen waar nodig
 • We creëren autoluwe zones op wijkniveau
 • Samen met de NMBS bouwen we een voorstadsnetwerk uit rond Antwerpen
 • We versterken de regionale treinverbindingen tot ongeveer dertig kilometer rond de stad
 • Rijtijden van tram en bus worden afgestemd op die van de treinen
 • HOV-busverbindingen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) voor plaatsen waar de vraag kleiner is, bv. regionale verbindingen buiten Antwerpen om
 • Deze bussen sluiten aan op de belangrijke knooppunten van het A-net
 • Rijdt binnen de fortengordel, met mogelijke verlengingen naar het oosten en het zuiden
 • Sluit aan op bestaande en nog uit te breiden pre-metrotunnels of op de Leien
 • Biedt veel mogelijkheden, zowel in de stad als richting de haven of kernen in de buurt van de Schelde en het Albertkanaal
 • Kunnen het openbaar vervoer versterken maar ook het fietsgebruik stimuleren

Onze andere ambities