Brasschaat centrum

Ambitie 4

van bezit naar gebruik

Mobility as a Service (MaaS) staat voor de verschuiving van persoonlijke vervoerswijzen naar mobiliteitsdiensten zoals openbaar vervoer en fiets- of autodelen. We reiken de reiziger een gebruiksvriendelijk systeem aan om het vlot wisselen van vervoersmiddel of combimobiliteit te bevorderen.

Een voorbeeld hiervan is de multimodale routeplanner van Slim naar Antwerpen waarbinnen een breed aanbod van deelfietsen, deelauto’s, vraagafhankelijk vervoer, openbaar vervoer en combiarrangementen beschikbaar zijn.

Kwaliteitssprong netwerken

De regio Antwerpen beschikt over een netwerk van doorgaande interregionale hoofdwegen met een belangrijke logistieke functie.

  • Goede doorstroming is nodig om sluipverkeer via dorpskernen of lokale wegen te voorkomen
  • Nood aan goede regionale aansluitingen op het hoofdwegennet
  • Directe routevoering naar de hoofdwegen, eventueel met meer ongelijkvloerse kruisingen
  • Meer ruimte voor de fiets en het openbaar vervoer door de tracering van autoverbindingen te concentreren met het interregionale hoofdnetwerk

Onze andere ambities