Slimverkeersmanagement

Ambitie 10

Slim verkeersmanagement

Verkeersregelingen houden in de eerste plaats rekening met

  • de regionale fietsverbindingen
  • het A-net voor openbaar vervoer
  • de gewenste routes voor het wegverkeer

Dynamische regelingen, die op netwerkniveau met elkaar communiceren, zorgen voor minder verliestijden en een optimale doorstroming van verschillende modi.

Onze andere ambities