vb bonheiden

Ambitie 1

Integrale aanpak voor een andere mentaliteit

Een ‘mental shift’ en meer bewustzijn, dat is er nodig om de keuze voor vervoersmiddelen aan te passen. Zo’n gedragsverandering realiseren we via infrastructuur, technologie, regelgeving en gerichte communicatie. Door een samenwerking van verschillende overheden met mobiliteitsaanbieders en werkgevers willen we het aantal autoverplaatsingen beperken.

Sturen en verleiden richting duurzamer gedrag

Nieuwe en fervente autogebruikers doen proeven van duurzamer vervoer, dat is het doel.

Modal shift ondersteunen

De vervoerregio wil een alternatief aanreiken met snel en betrouwbaar openbaar vervoer en een veilig en comfortabel regionaal fietsnetwerk.

  • Verbindingen van tram, trein en bus beter op elkaar afstemmen
  • Voorzieningen voor combimobliteit sterk verbeteren
  • Meer deelvoorzieningen zoals deelauto’s en deelfietsen
  • Een gericht stimuleringsbeleid om het gedrag te veranderen

STREEFDOEL: Een verdubbeling van het aantal reizigerskilometers in het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets.

Ook in het bedrijfsleven

Voor de logistieke sector en voor bedrijven zijn onbetrouwbare rijtijden een kostenpost. En logistieke ketens zijn sterk afhankelijk van betrouwbare leveringen. Ook hier is er dus nood aan een modal shift.

Belgium Regiostars Citydepot

Slim mobiliteitsmanagement

  • Vraagt samenwerking tussen overheden, bedrijven, publiekstrekkers en aanbieders van diensten
  • Gaat over het beïnvloeden van reisgedrag van specifeke doelgroepen
  • Beperkt het aantal autoverplaatsingen door reizigers niet te laten reizen tijdens de spits (bv. door telewerken) of door te kiezen voor een ander vervoersmiddel
  • Omvat maatregelen zoals de aanleg van transferia
  • Omvat projecten zoals Slim naar Antwerpen
  • Leidt tot een betere bereikbaarheid, minder milieubelasting en meer verkeersveiligheid

Onze andere ambities