5 doelen

WAAROM – OPLOSSINGEN VOOR DE TOEKOMST

Meer dan één miljoen mensen wonen, leven en werken in een van de 32 gemeenten van de Antwerpse Vervoerregio. De regio is de koploper in Vlaanderen qua werkgelegenheid, met alleen al in de haven 150.000 jobs. Die bedrijvigheid lokt heel wat verplaatsingen uit. En dat zet druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de hele Antwerpse regio. De huidige mobiliteitsvoorzieningen botsen tegen hun limieten aan. Daarom moeten de gemeenten en steden nu samen keuzes maken vanuit een slimme mobiliteitsvisie op de toekomst.

Vervoerregio Antwerpen in 2030: sterk op verschillende fronten

welvarend

 • Verbeteren van de concurrentiepositie van de vervoerregio in Europa en de wereld
 • Versterken van lokale en bovenlokale economie door duurzame interne en externe bereikbaarheid van de regio
 • Duurzame oplossingen voor mobiliteit en bedrijvigheid rond de haven
 • Bedrijven aantrekken die voor werkgelegenheid en groei zorgen
 • Beperken van voertuigverliesuren
 • Economische kernlocaties binnen 45 minuten reistijd bereiken per fiets, openbaar vervoer en auto
 • Voldoende capaciteit voor fiets, openbaar vervoer en auto op regionale corridors

kansrijk

 • Ontwikkelings- en ontplooiingskansen voor alle inwoners
 • Betaalbare bereikbaarheid van onderwijs, werk en lokale voorzieningen
 • Arbeidsplaatsen binnen 45 minuten reistijd
 • Betaalbare bereikbaarheid van regionale voorzieningen binnen 45 minuten reistijd
 • Binnen 15 minuten te voet naar kernwinkelgebied of lokale voorziening

gezond

 • Beperken van lucht- en geluidsemissie
 • Voorkomen van hittestress
 • Verminderen van energiegebruik en van fossiele brandstoffen
 • Meer veiligheid in het verkeer
 • Stimuleren van een gezond gedrag, ook in mobiliteit

slim

 • Optimaal benutten van ruimte, infrastructuur, voertuigen en middelen
 • Effectieve mobiliteitsknopen en het versterken van combimobiliteit
 • Innovatie en nieuwe kostenefficiënte technologie in mobiliteit (Smart Mobility, Intelligente Transportsystemen (ITS)
 • Gebruiksgemak, comfort en logistieke oplossingen op maat van de stad, haven en regio

veelzijdig

 • Identiteit en eigen karakter van de verschillende onderdelen van de regio per deelgebied versterken op basis van historie, landschap, recreatie en/of toerisme
 • Gedifferentieerd maar per gebiedstype herkenbaar palet aan mobiliteitsknooppunten
 • Kwaliteit van centra en voorzieningenmilieus afstemmen op het gebiedsprofiel
 • Herkenbare historische en landschappelijke kwaliteiten versterken met mobiliteitsvoorzieningen

Meer weten over deze doelen? Lees hier verder.